Dungeon-Factory.NET > Правила на сайта

riva-bosperОбщи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за употреба преди да използвате сайта на Dungeon-Factory.NET (наричан по-долу за кратко и само “Dungeon”). Тези Oбщи условия предоставят Договор между Вас и Dungeon, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Dungeon-Factory.NET може да промени тези условия по всяко време. Новите промени ще бъдат приложени до 30 дни след публикуването им в сайта.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас и Потребител на услугите на сайта и Dungeon. Чрез достъпа до страницата Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общия условия по-долу, моля, не използвайте сайта ни.

Потребителите получават правото да използват услугите на Dungeon (наричан по-долу и само „сайта“ или „уебсайта”) единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар в сайта и във форума на сайта потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите и страницата на Dungeon. Dungeon не носи отговорност за изказаните от потребителите мнения и коментари.

Нашата мисия
Dungeon-Factory.NET е сайт, който активно ще търси информация относно гейминг общността в България.

В случай на конфликт с един или повече други потребители (или лица, които не са потребители), Dungeon-Factory.NET не носи отговорност за каквито и да било конфликти между потребители или лица, които не са потребители, произлезли в резултат от обмяната на информация между тях и използването на услугите на сайта.

Лична Информация
Сайтът не изисква и не съхранява лична информация за потребителите.

Предоставени данни
Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

Всички данни, които публикуваме, са в съгласие с авторските, патентните и марковите права, както и с интелектуалните и личните права на трети лица и тяхното право на неприкосновеност и публичност.

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Подаване на оплакване
В правото си сте да ни пишете за всяка опасна или незаконна информация/ публични данни, намиращи се на нашия сайт, на нашия майл адрес: info@dungeon-factory.net

Такси & Разноски
Услугите на Dungeon-Factory.NET са безплатни.

Авторско право

Ако ти, като потребител, счетеш, че твоите авторски права са нарушени и/или видиш изображение, текстов, звуков или друг вид файл, който е качен на сайта и за който счетеш, че ние от Dungeon-Factory.NET нямаме нужната ауторизация да го ползваме, пиши ни на нашия мейл адрес info@dungeon-factory.net и ние незабавно ще свалим въпросния файл!

Всички права са запазени, освен тези, които са изрично отказани. Dungeon-Factory.NET се отказва от всякаква отговорност и ограничава задълженията си до минимално изискуемите от закона такива, отнасящи се до съдържанието на публикациите или щетите, които могат да последват от тях.

Задължения
Dungeon-Factory.NET не може и не гарантира, че сайтът ще функционира непрекъснато и без грешки. Dungeon-Factory.NET не дава абсолютно никакви гаранции относно последствията от употребата на този уебсайт, нито за надеждността или точността на информацията, която може да бъде намерена тук.

От Dungeon-Factory.NET не може да бъде търсена отговорност за какъвто и да е вид щети, възникнали в резултат на употребата на този сайт, включително, но не само преки или косвени щети.

Предупреждения и други
Расизъм, ксенофобия и дискриминация: в Dungeon-Factory.NET са забранени расистки забележки, пропагандиране на дискриминация на основа сексуални предпочитания, публикуване на расистки снимки или нанасяне на обиди на чужденци на тази основа.

Нанасяне на публични обиди, публикуване на снимки със сексуално съдържание, педофилия, предложения за проституция или услуги за придружаване, както и отправяне на преки и косвени покани за извършване на сексуални действия са абсолютно забранени на сайта!

Потребителят носи пълна отговорност в случай на интерпретиране на съобщението по грешен начин. В случай, че на потребителят му се налага да общува с други потребители, но той реши да го прави ИЗВЪН рамките на този сайт и неговата онлайн общност (т.е. срещи и уговорки за игри на живо, покани за приятелство извън мрежата и т.н.), нека да прави това на свой собствен риск и отговорност, като тук Dungeon-Factory.NET не отговаря в случай,  че на тази среща (или по-късно) възникне конфликт, или инцидент от какъвто и да е било характер!

Злословията, клеветите, обидата на снимки и имена, както и нарушаване на поверителността са забранени със закон и са предмет на наказание. Затова употребата на обиден език, както и обидата на имена и снимки са забранени в Dungeon-Factory.NET.

Строго забранено е публикуването на съобщения и снимки, чието съдържание цели да нанесе вреда, да заплаши, подведе или оклевети, както и на съобщения и снимки с омразно, агресивно, расистко, вулгарно, унизително, неприлично, обидно, насилствено, нецензурно или порнографско съдържание.

Забранена е също така употребата на сайта за политически или рекламни цели без изричното съгласие на авторите и собствениците. Препратки към политически партии, както и публикуването на знамена ще бъде последвано от наказание, ако е очевидно, че зад тях стоят политически или провокаторски цели. Обсъждането на политически теми е позволено, само при условие, че тези дискусии не надвишават рамките на допустимото!

Нарушаване на интелектуална собственост
В Dungeon-Factory.NET не можете да публикувате съдържание (снимки, текст и др.) за които не притежавате необходимите права. Вие носите единствената отговорност за притежаване на тези права. Dungeon-Factory.NET не може да носи отговорност ако публикувате съдържание, за което не притежавате необходимите права. Dungeon-Factory.NET ще наложи санкции, когато бъде уведомено за съдържание, което нарушава правата на трети страни.

Нарушаването на обществения ред в уебсайта означава, че изпращането на спам, събирането на гласове, изпращането на нежелани реклами или нежелани писма чрез публични или лични съобщения, непозволеното презареждане на страници, заливането с писма или публикуването на прекалено дълги текстове и др., могат да доведат до преследване от закона. ТАКА ЧЕ НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НЕПРИЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В САЙТА!

Пробивът или опитите за пробив в сигурността на Dungeon-Factory.NET или акаунта на Dungeon-Factory.NET от потребители или гости на сайта са забранени и подлежат на наказание. В този случай полицията ще бъде незабавно уведомена.

С изключение на злоупотреби като разпространяване на клевети, което може да бъде преследвано от закона само след подаване на оплакване от потърпевши, Dungeon-Factory.NET може да предприеме действия за прекратяване на забранените практики.

Лична и некомерсиална употреба
Този уебсайт може да се използва единствено за лични и не комерсиални цели.

Нямате право да използвате този уебсайт по непозволен начин, за незаконни цели или за цели, които противоречат на условията и предупрежденията в този или други текстове. Препоръчваме ви да използвате уебсайта внимателно и разумно.

Достъп
Употребата на потребителски имена, регистрации за влизане в системата и пароли са единствената отговорност на потребителя. Потребителят е длъжен да пази поверителността и сигурността на данните за регистрация.

Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Dungeon-Factory.NET за нарушения или злоупотреба с данните за регистрация на нашия мейл адрес: info@dungeon-factory.net

Териториална употреба
УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ Е ЗАБРАНЕНА В СТРАНИ, КЪДЕТО ЧАСТ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е НЕВАЛИДНО СЪГЛАСНО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БЕЗ ТОВА ДА ВОДИ ДО НЕВАЛИДНОСТТА НА ЧАСТ ОТ ИЛИ ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

За писането на кирилица и на „6liokavica”
Писането на кирилица в сайта не е задължително, но желателно да се спазва от всички. Писането на „6liokavica” е грозно, отблъскващо и по-скоро би било накарало някой да игнорира, отколкото да разгледа писанията на даден потребител. Ние от Dungeon-Factory.NET искрено държим да общуваме с нашите потребители на неподправения, чист и роден български език. И вярваме, че Вие като наши потребители, желаете същото.

Юрисдикция
Настоящото споразумение, както и връзката ви с този сайт, се ръководят от законодателството на България.

Frame

Заключение
Всички разпоредби, посочени по-горе, се отнасят както за сайта Dungeon-Factоry.NET, така и за неговия ФОРУМ. За всички други Ваши въпроси и предложения, моля, използвайте мейл адресa за връзка с нас, посочен по-долу!

Dungeon-Factory.NET© 2015-2023 • За контакти, пиши ни на: info@dungeon-factory.net

Web Design® Damyann Christoff | Web Development: Georgi Mindizov